Kontakt

BVD – Föreningen för Byggvarudeklarationer
Box 5501, 114 85 STOCKHOLM
Besöksadress: Storgatan 19
Anneli-Kouthoofd-300x259

Anneli Kouthoofd vd, Byggmaterialindustrierna

är ansvarig för administrationen för Byggvarudeklarationerna.

anneli@byggmaterialindustrierna.se