Vårt Uppdrag

Föreningen för Byggvarudeklarationer har till ändamål att

– Tillsvidare äga, förvalta och utveckla de formulär och riktlinjer för Byggvarudeklarationer som har tagits fram inom ramen för Kretsloppsrådets arbete och

– Verka för en permanent lösning när det gäller att äga, förvalta och utveckla Byggvarudeklarationerna.

Föreningen för Byggvarudeklarationer är stiftat av Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna Sverige, HSB, SABO, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Byggmaterialindustrierna fungerar som sekretariat till föreningen.

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer.