Styrelse

Styrelsen består av följande ledamöter

lars lundberg
Lars Lundberg, Gyproc, ordförande

Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna

veronica_ny_150x200
Veronica Eade, Fastighetsägarna MittNord (slutat okt 2017 ny person utses)

magnus ulaner
Magnus Ulaner, HSB Riksförbund
marianne_hedberg
Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier

Svenska Teknik & Designföretagen (vakant plats för närvarande