Historik om projektet för en ny Byggvarudeklaration

Fler än fyrtio företag, organisationer och myndigheter deltog i utarbetandet av den nya Byggvarudeklarationen eBVD2105 (från början BVD4). Arbetet genomfördes i projektform med Föreningen för Byggvarudeklarationer som huvudman. Målet med projektet var att uppdatera innehållet i den befintliga byggvarudeklarationen (BVD3) och att ta fram ett digitalt format som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. IVL var projektledare för projektet. Föreningen fick medel från SBUF för projektet.