Medlemmar

  • Byggherrarna
  • Byggmaterialindustrierna
  • Fastighetsägarna Sverige
  • HSB Riksförbund
  • SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
  • Svenska Teknik&Designföretagen
  • Sveriges Byggindustrier