eBVD – samhällsbyggnadssektorns gemensamma byggvarudeklaration

eBVD1.0 (eBVD 2015) lanserades våren 2016. Den nya byggvarudeklarationen är ett resultat av flera års arbete med samverkan i samhällsbyggnadssektorn. Innehållet för en ny byggvarudeklaration i första versionen/formatet av eBVD1.0 ; som helt enkelt står för elektronisk byggvarudeklaration, förvaltas, ägs och lanserades av Föreningen för Byggvarudeklarationer som tog över ansvaret efter Kretsloppsrådet.

Innehållet i deklarationen speglar aktuella krav med obligatorisk information men innehåller också de av branschen överenskomna andra frivilliga fakta. Här hittar du rapporten om projektet, de medverkande, slutsatser och resultat samt redogörelse och xml-schema för innehållet

Ett överenskommet innehåll, en plats, en aktuell källa och version

En viktig utveckling av nya Byggvarudeklarationen och ett krav från den gemensamma branschföreningen var att effektivisera hanteringen för byggbranschen med digitalisering och åtkomst.

Steg 1 –  företagen lämnar och hämtar Byggvarudeklarationerna på en och samma plats

Steg 2 – digital överföring mellan företagens system

Byggmaterialindustrierna fick tillsammans med IVL uppdraget att bilda källan vilken numer finns i eBVD-systemet som lanserades 2016. Här registrerar du och hämtar du materialindustriernas senaste byggvarudeklarationer med aktuellt innehåll.

Välkommen till eBVD1.0 – samhällsbyggnadssektorns Byggvarudeklaration