Byggvarudeklaration eBVD1.0

Formatet – innehållet i Byggvarudeklarationen – eBVD1.0 

Föreningen för Byggvarudeklarationer äger formatet eBVD 1.0 (eBVD 2015) det vill säga ansvarar för innehållet som branschen bestämt. Föreningens uppgift är att uppdatera och utveckla innehållet för Byggvarudeklarationen – en branschstandard som uppfyller legala krav och ytterligare information branschen kommit överens om.

Digital webbplats för Byggvarudeklarationerna eBVD 

Här registrerar du eBVD1.o i systemet eBVD.

Digitalisering är mycket viktigt för byggbranschens framtid. Vi vill veta vad vi bygger in i våra hus, kunna vad materialet består av och hur det ska kombineras, monteras, driftas och underhållas samt så småningom återanvändas. Spårbarheten är av yttersta vikt och för den behövs innehållsdeklarationen eBVD 1.0. Webbplatsen för registrering och upphämtning av Byggvarudeklarationerna heter eBVD och det är Byggmaterialindustrierna tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL som tagit på sig ansvaret över utveckling, information, utbildning och förvaltning av systemet.